ERHVERVS- OG ORGANISATIONSMEDLEMSSKAB

Firmaer og organisationer er kernen i erhvervsklubben – det er her, idrætsprojekter udvikles og funderes i konstruktive samarbejder, samtidig med...

Firmaer og organisationer er kernen i erhvervsklubben – det er her, idrætsprojekter udvikles og funderes i konstruktive samarbejder, samtidig med at netværket plejes.

Et erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød giver dig mulighed for at præsentere og profilere din virksomhed blandt øvrige virksomheder i / omkring Solrød Kommune.

Blandt de andre medlemsfordele kan nævnes:

  • Ret til at anvende betegnelsen ”Sponsor for Team Solrød”
  • Ret til at anvende Team Solrøds logo i firmaets markedsføring
  • Mulighed for køb af reklameplads i Solrød Idrætscenter
  • Link på Team Solrøds website – www.teamsolrød.dk
  • 2 deltagere fra virksomheden kan deltage i Team Solrøds medlemsarrangementer
  • Firmaarrangementer med idrætsudøvere og i idrætsklubberne
  • Markedsføring gennem Team Solrøds sponsormateriale
  • Markedsføring i fællesannoncer i en lokal avis 1 gang månedligt
  • 2 stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og andre afstemninger i klubben

Prisen for et erhvervs- og organisationsmedlemskab er: 6.000 kr. årligt + moms.