Ingeniørfirmaet Strunge

Strunge Jensen A/S er et rådgivende ingeniørfirma indenfor byggeri. Firmaet beskæftiger 24 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 20 mio. kr.

Firmaet blev stiftet af J.C. Strunge Jensen i 1976. Firmaet er et familieejet aktieselskab og ledes i dag af Jesper Strunge Jensen.

Strunge Jensen A/S har fra starten været medlem af F.R.I og er tilsluttet foreningens kollektive ansvarsforsikring.

 

Som uafhængige rådgivere er det vores målsætning, at vort samarbejde af kunden opfattes som:

Samlet og kordineret for så vidt angår alle ingeniørydelser

Kvalitativt og miljømæssigt up to date

Loyalt og troværdigt

Servicebetonet og personligt

Ensartet fra gang til gang

Målsætningen sikres blandt andet gennem det klart definerede idegrundlag, hvorefter firmaet arbejder og gennem den medarbejder- og IT-politik, som firmaet fører. Endvidere kvalitetssikres og miljøscreenes alle projekter.

Strunge Jensen A/S har ISO-certificeret alle arbejdsprocesser.

Kontakt:
Jesper Strunge Jensen
Solrød Center 29, 2.sal
2680 Solrød Strand
Tlf. 20606010
Mail: jsj@strunge.dk