Kim Olsson Rådgivende ingeniør

Kim Olsson A/S beskæftiger sig med rådgivning inden for de traditionelle byggetekniske discipliner, indenfor nybyggeri, til- og ombygning samt renovering og byfornyelse. Rådgivningen finder sted i alle byggeriets faser, såvel i forbindelse med planlægning og udbud, som i udførelse og efterfølgende i forbindelse med drift og vedligeholdelse.

Firmaets kundekreds er meget bred, og omfatter både kommuner, boligselskaber og private bygherrer. Kim Olsson A/S lægger stor vægt på en uvildig og engageret teknisk rådgivning, og vi vil til enhver tid prioritere rollen som sparringspartner i de forskellige faser af en byggesag.

Vores idégrundlag er at levere højt kvalificeret teknisk rådgivning indenfor firmaets kerneområder samt at skabe bæredygtige løsninger for vores kunder, således at løsningerne sikrer kunderne en teknisk og økonomisk optimal kvalitet, samtidig med at leve op til nutidige etiske og miljømæssige krav.

Kontakt:
Kim Olsson
Solrød Center 80, 2. sal
2680 Solrød Strand
Tlf. 56147300
Mail: ko@kim-olsson.dk