Rambøll Danmark A/S

Vi er en førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri og design, infrastruktur og transport, miljø og natur, energi og klima, it og telekommunikation, management og samfund samt industri. Som en del af Rambøll Gruppen med knap 9.000 medarbejdere og repræsentation i 20 lande bringer vi viden og erfaring fra globalt niveau til lokale projekter. Rambølls 23 kontorer i Danmark sikrer en lokal forankring i vores rådgivning.

Rambøll ønsker, gennem et holistisk livssyn, at skabe gode livs- og arbejdsbetingelser for mennesker og en miljømæssig bæredygtig udvikling. Siden firmaets grundlæggelse i 1945 har holdningen været, at videnskab og teknologi kan og skal bidrage til denne udvikling.

Rambøll har gennem mange år påtaget sig ansvar, der matcher vores rolle som international videnvirksomhed. Med tiltrædelsen af FN’s Global Compact har vi forpligtet os til løbende at implementere Global Compacts’ ti principper i vores virksomhed. Vores ansvar gælder over for medarbejdere, kunder, aktionærer og andre forretningspartnere. Det betyder, at vi stræber efter at sikre, at vores ydelser bidrager til en bæredygtig udvikling, som gavner mennesker og samfund.

Ekspertiser
De mange lokale kontorer og en tværgående faglig struktur sikrer, at den samlede ekspertise kommer i spil i alle løsninger.

Vores erfaring og ekspertise dækker alle faser af et projektforløb: Fra planlægning, projektering, udbud og kontrahering, til indkøb, tilsyn, driftsanalyse og projektledelse.

Kontakt:
Lasse Peter Otzen
Bag Haverne 32
4600 Køge
Tlf. 56645747
Mail: lpo@ramboll.dk