Solrød Biogas

Solrød Biogas leverer grøn energi til borgerne i Solrød Kommune og omegn, og er et unikt eksempel på, hvordan et stærkt offentligt-privat samarbejde kan føre til realiseringen af visioner om vedvarende energi og imødekommelse af klimaforandringer. Kernen i Solrød Biogas er således de synergier og mange fordele, der skabes mellem aktører inden for offentlig virksomhed, industri, landbrug og energiforsyning til glæde for miljø, klima og beskæftigelse.

Kontaktperson:

Mikkel Busck
mail: mbu@solrod.dk