Solrød Gymnasium

På Solrød Gymnasium har vi det godt! Vi er et forholdsvis lille gymnasium, og det er overskuelighed og nærhed, der kendetegner hverdagen for elever og ansatte. Samtidig er Solrød Gymansium et rummeligt og tolerant gymnasium, hvor der er plads til alle.

På Solrød Gymnasium modtager eleverne en spændende og vedkommende undervisning med et højt fagligt niveau. Hermed rustes de til efterfølgende at påbegynde en videregående uddannelse, gøre karriere og i det hele taget begå sig som samfundsborgere.

Kontakt:
Bjarne Thams
Solrød Center 2
2680 Solrød Strand
Tlf. 56184001
Mail: Bjarne.thams@solgym.dk