Solrød Vandværk

Selskabet, der er stiftet den 29. april 1975, er et andelsselskab, hvis navn er SOLRØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Solrød Strand, og dets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris efter den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ.

Kontakt:
Hans Odder
Engvangen 14
2680 Solrød Strand
Tlf. 56140193
Mail: hans@solrodvand.dk