OM OS

FORMAND Niels Hörup Borgmester Velkommen til Team Solrød Team Solrød er en ganske særlig forening, som jeg er stolt over...

FORMAND

Niels Hörup
Borgmester

Velkommen til Team Solrød

Team Solrød er en ganske særlig forening, som jeg er stolt over at have været med til at starte.
Team Solrød kan i år fejre sit 8. leveår, og gennem alle årene har foreningen haft fokus på både at være til gavn for idrætten og at være et spændende forum for det lokale erhvervsnetværk.
Tilsvarende foreninger som Team Solrød er etableret, eller er under etablering, i andre kommuner og sportsklubber, men i modsætning til disse – som primært har fokus på eliteidrætten – er det den brede opbakning og støtte til al idræt i kommunen, som kendetegner Team Solrød. Vores fokus er på både elite- og breddeidræt, og vi har fundet et niveau, hvor mange erhvervsvirksomheder og lokale erhvervsfolk er interesserede i at støtte formålet.
Jeg kan som formand for Team Solrød, sammen med den øvrige bestyrelse, med glæde og tilfredshed se tilbage på de seneste 8 år. Team Solrød har i den tid afholdt 54 arrangementer for vores medlemmer, og Team Solrøds erhvervsklub består i dag af 60 medlemmer. I årenes løb har Team Solrød støttet det lokale idrætsliv med ca. 5 mio. kr. via Idrætsanlægsfonden, Team Solrøds Støttefond, reklamer i Solrød Idrætscenter og Team Solrød Prisen.
Vi vil i fællesskab fortsætte med at udvikle en dynamisk og attraktiv organisation, som danne grundlag for et øget samarbejde og samhandel mellem medlemmerne og styrker de personlige netværk gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter.