OM OS

Borgmester

Niels Hörup

Velkommen til Team Solrød

Team Solrød er en ganske særlig forening, som jeg er stolt over at have været med til at starte op.

Team Solrød kan i år fejre sit 7. leveår, og gennem alle årene har foreningen haft fokus på både at være til gavn for idrætten samt at være et spændende forum for det lokale erhvervsnetværk.

Pendanter til Team Solrød er etableret eller er under etablering i andre kommuner og sportsklubber, men i modsætning til disse, som primært har fokus på eliteidrætten, er den brede opbakning og støtte til idrætten særegen for Team Solrød. Vi har således både elite- og breddeidrætten for øje, og synes samtidig at have fundet et niveau, hvor rigtig mange erhvervsvirksomheder og lokale erhvervsfolk finder interesse i at støtte op om formålet.

Jeg kan som formand for Team Solrød sammen med den øvrige bestyrelse se tilbage på de forgangne 7 år med tilfredshed. Team Solrød har i den tid afholdt 43 arrangementer for vores medlemmer, og Team Solrød erhvervsklub består i dag af 61 medlemmer. I årenes løb har Team Solrød støttet det lokale idrætsliv for ca. 5 mio. kr. via Idrætsanlægsfonden, Team Solrøds Støttefond, reklamer i Solrød Idrætscenter og Team Solrød Prisen.

Vi skal fortsat i fællesskab udvikle en dynamisk og attraktiv organisation, der danne grundlag for et øget samarbejde og samhandel mellem medlemmerne og styrker de personlige netværk gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter.