Støtte

Idrætsanlægsfonden og Team Solrøds støttefond 2017

Det er Team Solrøds formål at styrke forholdene for det lokale idrætsliv. Dette gør Team Solrød bl.a. med uddelinger af støtte til diverse idræts- og motionsprojekter.

Idrætsanlægsfonden

Solrød Kommunes Byråd etablerede i 2010 en særlig idrætsanlægsfond, som Team Solrøds bestyrelse har indstillingsret til. Herefter traffes den endelige beslutning om tilskud i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Puljemidler fra Idrætsanlægsfonden 2017 er delvist uddelt. Ansøgningsfrist for Idrætsanlægsfonden 2017 er den 18. august 2017.

Team Solrøds Støttefond

Team Solrød har tilmed fra 2012 indstiftet en støttefond. Midlerne til støttefonden udgøres af et eventuelt årligt overskud i Team Solrød, og fordelingen af midlerne besluttes ligeledes af Team Solrøds bestyrelse.

Ansøgninger modtages gerne løbende til vurdering.