STØTTEMULIGHEDER FOR IDRÆTSLIVET

STØTTEMULIGHEDER FOR IDRÆTSLIVET TEAM SOLRØDS STØTTEFOND TEAM SOLRØD PRISEN SOLRØD KOMMUNES IDRÆTSANLÆGSFOND HVAD HAR SOLRØD KOMMUNES IDRÆTSANLÆGSFOND STØTTET? Team Solrøds...

Team Solrøds støttefond og

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Det er Team Solrøds formål at styrke forholdene for det lokale idrætsliv. Dette gør Team Solrød bl.a. med uddelinger af støtte til diverse idræts- og motionsprojekter.

Team Solrøds Støttefond

Team Solrød indstiftede i 2012 Team Solrøds Støttefond. Midlerne til i fonden udgøres af det årlige overskud i foreningen Team Solrød, og fordelingen af midlerne besluttes af Team Solrøds bestyrelse.

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Siden 2010 har Solrød Kommunes Byråd støttet foreninger og selvorganiserede gruppers ønske om etablere, renovere eller udvikle idrætsfaciliteter i kommunen. Støtten sker via Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, som Team Solrøds bestyrelse har anbefalingsret til. Byrådet træffer den endelige beslutning om tildeling af støtte fra Idrætsanlægsfondens midler.

 

Ansøgningsfrist til støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er henholdsvis d. 1. februar og 1. september i indeværende år.