SOLRØD KOMMUNES IDRÆTSANLÆGSFOND

STØTTEMULIGHEDER FOR IDRÆTSLIVET TEAM SOLRØDS STØTTEFOND TEAM SOLRØD PRISEN SOLRØD KOMMUNES IDRÆTSANLÆGSFOND HVAD HAR SOLRØD KOMMUNES IDRÆTSANLÆGSFOND STØTTET? Borgerne i...

Borgerne i Solrød er glade for idrætsaktiviteter – og der er mange ønsker om forbedrede eller nye faciliteter på området. Byrådet i Solrød Kommune gjorde for nogle år tilbage nogle kreative tanker om, hvordan man gennem tværgående partnerskaber og netværk kan løfte området.

 

Således blev idrætserhvervsklubben Team Solrød stiftet, hvor man gennem personlige netværk og business to business-aktiviteter forsøger at stimulere interessen for at styrke idrætslivet.

 

Byrådet oprettede samtidig en særlig idrætsanlægsfond, som Team Solrøds bestyrelse har anbefalingsret til, hvorefter den endelige beslutning træffes i Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

 

Der er dog nogle betingelser, som skal opfyldes.

1.   Støtten gives til anlæg, ombygning og renovering af idræts-/motionsfaciliteter, ikke til rekvisitter og inventar.

2.   Der skal være mindst 20 % medfinansiering fra andre, ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå i penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser.

3.   Hvis støtten medfører fremtidige driftsudgifter, skal det fremgå af ansøgningen hvordan de tænkes finansieret.

 

Ansøgningsfrist til støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er henholdsvis d. 1. februar og 1. september i indeværende år.

Ansøgningsskema

Retningslinjer for udbetaling af tilskud

 

Ansøgninger skal sendes på et særligt ansøgningsskema til Kultur & Fritid, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand – gerne pr. mail til kulturfritid@solrod.dk