seneste
NYT

Panna

2020 | Juni | Støtte til Solrød Comets, Solrød Streetssport og -kultur samt FDF Karlstrup

Team Solrød uddelte midler fra støttefonden til udendørs aktiviteter i foreningslivet.

Behovet for at kreative løsninger til udendørs aktiviteter har været gennemgående i de ansøgningen som Team Solrøds bestyrelse behandlede på bestyrelsesmødet d. 17. juni.

Solrød Basketball Klub (Solrød Comets), fik tildelt 28.000 kr. til renovering af en udendørs basketballbane, så de kunne fortsætte deres træninger i løbet af foråret.

Solrød Streetsport og -kultur fik tildelt 20.000 kr. til indkøb af en Panna-bane (otte-kantet fodboldbane).

FDF Karlstrup spejderne fik tildelt 20.000 kr. til indkøb af telte tur-aktiviteter.

Stort tillykke til alle støttemodtagerne