privatlivspolitik for
TEAM SOLRØD

Team Solrød indsamler personoplysninger i en række forskellige situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du eksempelvis bruger vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedsbrev (elektronisk post), indgår en aftale med os sender, eller retter henvendelse til os på vores hjemmeside, sociale medier eller e-mail.

Hvem er dataansvarlig?

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Team Solrød som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Team Solrød
c/o Solrød Kommune
Kultur & Fritid, Solrød Center 1
2680 Solrød

teamsolrod@gmail.com
Tlf.: 56 18 28 27

Hvilke oplysninger behandles?

Team Solrød behandler oplysninger, der kan bruges til at identificere bestemte personer, herunder kunder, kontaktpersoner og subscribers. Oplysningerne omfatter almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger, samt andre almindelige personoplysninger. Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme personoplysninger.

Formål og anvendelse

De personoplysninger, Team Solrød behandler, er begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen. Oplysningerne anvendes kun til det formål, de pågældende oplysninger blev indsamlet til.

Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne håndtere din henvendelse og yde den ønskede kundesupport. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender vi dine kontaktoplysninger til at sende de relevante nyhedsmail og invitationer til arrangementer.

Oplysninger om eksisterende kunder, tidligere kunder samt personer, vi har været i kontakt med, gemmes i det omfang, vi har behov for det i forbindelse med overholdelse af kontrakt, optimering af produkter, tjenester, services, forbedring af brugeroplevelse samt markedsføring og i nogle tilfælde profilering.

De oplysninger, du afgiver til os på hjemmesiden, f.eks. hvis du bestiller downloader dokumenter eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi i MailChimp. Vi registrerer endvidere, hvordan din adfærd på vores hjemmeside har været, herunder hvad du har klikket på. De data, vi opsamler om din adfærd på hjemmesiden, sammenkører vi med de oplysninger, du afgiver, når du benytter en tjeneste på vores hjemmeside.

Dette gør vi med henblik på at kunne optimere vores hjemmeside og markedsføring, herunder vise relevant indhold på vores hjemmeside og de medier, vi markedsfører os på, næste gang du besøger en af disse sider. Ved at sammenkøre dataene sikrer vi således, at du får vist relevant indhold på vores eller andre hjemmesider og platforme.

Fysisk placering af personoplysningerne samt sikkerhed

Når du er registreret hos Team Solrød sker det i vores interne CRM/e-conomic. For at beskytte dine oplysninger i CRM-systemet er adgangen til dine oplysninger begrænset til de medarbejdere, den er relevant for.

I e-conomic opbevarer vi forskellige personoplysninger. e-conomic har stor fokus på sikkerheden, og gennem systemet kræver vi altid aktivt samtykke inden udsendelse af e-mails. I hver enkelt mail er der endvidere mulighed for at afmelde de forskellige maillister.

Grundlag for behandling af almindelige personoplysninger

Grundlaget for, at vi behandler de pågældende oplysninger, samt måden hvorpå de er indhentet, kan bestå af:
Samtykke fra den registrerede – enten mundtligt til en medarbejder hos Team Solrød eller via opt-in på Team Solrød’ hjemmeside.

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt med den registrerede
Vi har foretaget en interesseafvejning og vurderet, at Team Solrød har en legitimt interesse i at foretage behandlingen, og at der ikke er nogle væsentlige interesser hos den registreredes, som går forud herfor. 

De pågældende oplysninger er allerede offentliggjort andet steds af den registrerede selv

Personoplysningerne ajourføres løbende, og vi gennemgår løbende vores systemer og e-mails med henblik på at vurdere, hvad der er relevant at gemme.

Sletning

Der er fastlagt en række procedurer for sletning af personoplysninger. Opbevaringsperioden afhænger dog af, hvad formålet med at behandle de pågældende personoplysninger er. Dette skyldes, at vi sletter personoplysninger, når formålet med at behandle dem ikke længere er til stede.

Ovennævnte betyder, at vi behandler personoplysninger til brug for fremsendelse af nyhedsmails, så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dette, stopper vi straks med at sende dig nyhedsbreve, og vi sletter herefter de personoplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedstjeneste.

Dine rettigheder

Du har også altid mulighed for at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt at en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Team Solrød er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: teamsolrod@gmail.com

Ingen videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om kunder eller øvrige kontakter til samarbejdspartnere eller øvrige tredjeparts aktører. Vi overfører ligeledes ikke personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande.

Remarketinglister

Som et led i de ydelser, vi tilbyder vores kunder, behandler vi også i nogle tilfælde personoplysninger på vegne af kunden. Det kunne eksempelvis være i form af vores kunders kundeoplysninger, som vi behandler i forbindelse med, at vi bistår en kunde med at markedsføre deres produkter.

I forhold til de personoplysninger, vi behandler på vegne af en kunde, betragtes vi som databehandler, og vi har derfor udarbejdet en databehandleraftale, som vores kunder har mulighed for at indhente hos os.

Vi benytter eller videregiver ikke fortegnelser over vores kunders kunder til andet formål end den pågældende kundes markedsføring. Vi gør dog opmærksom på, at det er kundens eget ansvar at sørge for, at virksomheden har et grundlag for at behandle de personoplysninger, som overlades til os, herunder at der er indhentet samtykke fra de registrerede personer i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger kan du altid kontakte os.

Du har også mulighed for at læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger, klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookie politik

Generelt bruges cookies på denne side til at genkende dig når du besøger os igen og kan hjælpe med fx. at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics.

Cookies vil gøre din browsing oplevelse bedre. Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette, er at slå cookies fra i din browser.

Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen.