reklameplads i
SOLRØD IDRÆTSCENTER

Som erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød har du mulighed for at købe en attraktiv reklameplads i Solrød Idrætscenter, hvor der dagligt færdes hundreder af idrætsudøvere og andre gæster.

Solrød Idrætscenter Hal A: (Revideret priser gældende fra 10. juni 2020)

Prisoversigt

Reklame

Gammel pris 

1 år

3 år1
5 år2

Over og under uret (1 x 3 m.)

8.000 kr

6.500 kr.

16.250 kr.

22.750 kr.

På langsiden (3 x 1,5 m.)

6.000 kr.

5.000 kr.

12.500 kr.

17.500 kr.

På endevæg ved ur (1,5 x 5 m.)

12.000 kr.

10.000 kr.

25.000 kr.

35.000 kr.

På endevæg under uret (1 x 2 m.)

4.000 kr.

3.000 kr.

7.500 kr.

10.500 kr.

På endevæg under uret (1 x 2 m.)

4.000 kr.

3.000 kr.

7.500 kr.

10.500 kr.

I motionsrummet (0,7 x 1 m.)3

2.000 kr.

1.500 kr.

3.750 kr.

5.250 kr.

1Halv pris år 3
2Halv pris år 4, gratis år 5
3Køb alle 3 pladser – betal for 2

Reklamemuligheder i Solrød Idrætscenter Hal A og Motionslokalet

Retningslinjer for reklamer og sponsorstøtte i Solrød Kommune

lejekontrakt
FOR MEDLEMMER

Medlemmer af Team Solrød kan tegne reklamekontrakter i Hal A og Motionslokalet i Solrød Idrætscenter.

Lejekontrakten for reklameskilte i Solrød Idrætscenter angiver priser og betingelser til reklamerne.