solrød kommunes
IDRÆTSANLÆGSFOND

team_solrød_stoettefond

Borgerne i Solrød er glade for idrætsaktiviteter – og der er mange ønsker om forbedrede eller nye faciliteter på området. 

Byrådet i Solrød Kommune gjorde for nogle år tilbage nogle kreative tanker om, hvordan man gennem tværgående partnerskaber og netværk kan løfte området.

Således blev idrætserhvervsklubben Team Solrød stiftet, hvor man gennem personlige netværk og business to business-aktiviteter forsøger at stimulere interessen for at styrke idrætslivet.

Byrådet oprettede samtidig en særlig idrætsanlægsfond, som Team Solrøds bestyrelse har høringsret til, hvorefter den endelige beslutning træffes af byrådet.

Der er dog nogle betingelser, som skal opfyldes.

  1. Støtten gives til anlæg, ombygning og renovering af idræts-/motionsfaciliteter, ikke til rekvisitter og inventar.
  2. Der skal være mindst 20 % medfinansiering fra andre, ikke-kommunale kilder. Medfinansieringen kan f.eks. bestå i penge, grunde, bygninger, levering af varer eller tjenesteydelser.
  3. Hvis støtten medfører fremtidige driftsudgifter, skal det fremgå af ansøgningen hvordan de tænkes finansieret.
 

Ansøgningsfrist til støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er typisk d. 1. februar og 1. september i indeværende år.

fonden har
STØTTET

Årstal

Forening

Formål

Beløb

2021

Solrød Svømmeklub

Startskamler i Solrød Svømmehal

50.000kr.

2021

Foreningen Solbaderne

Forlængelse af badebro

150.000

2021

Havdrup Petanqueklub

Færdiggørelse af installationsarbejde og træværk

21.000kr.

2021

Ejerlavet Trylleskoven

Etablering af fitnessområde

100.000kr.

2019

Havdrup Petanqueklub

Vedligeholdelse af klubhus og etablering af varmepumpe

55.096 kr.

2019

Nyskovens Sportsrideklub

Etablering af dommertårn

28.000 kr.

2019

Solrød Rideklub

Etablering af varmepumpe i rytterstue

33.600 kr.

2019

Grundejerforeningen Dige- og Broparken

Etablering af petanquebane

58.000 kr.

2019

Solrød Billiardklub SB70

Etablering af billardbord

61.800 kr.

2019

Havdrup Tennisklub

Etablering af varmepumpe 

8.000 kr.

2019

Solrød Tennisklub

Udskiftning af indendørs spilleunderlag

272.000 kr.

2019

Solrød Strands Badmintonklub

Indkøb af mobil badmintonbane

42.438 kr.

2019

Solrød Fodbold Club

Etablering af tribune og overdækning

145.000 kr.

2018

Jersie United

Etablering af en udskiftningsbænk til fodboldbane

19.200 kr.

2018

Havdrup Petanqueklub

Renovering af indgangen til Havdrup Petanqueklub

2.720 kr.

2018

Ejegårdens Grundejerforening

Indkøb og opsætning af mål og bordebænkesæt

27.550 kr.

2018

Sydkystens Privatskole

Etablering af multibane

100.000 kr.

2018

Jersie Landsbylau

Indkøb og montering af trænings- og fitnessudstyr

126.370 kr

2018

Solrød Bordtennisklub og UngSolrød

Indkøb af udendørs bordtennisborde

22.920 kr.

2017

HGI (Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening)

Aktivitetszone

300.000 kr.

2017

Havdrup Petanque Klub

Ombygning af klubhus

60.000 kr.

2017

Jersie United

Opsætning af Trådhegn bag fodboldmål

60.000 kr.

2017

Solrød Basketball Klub o.a.

Etablering af LED-skærm og scoringstavle i Solrød Idrætscenter

300.000 kr.

2017

Solrød Strand Kajakklub

Etablering af Strandfortov

14.620 kr.

2017

Solrød Gymnastikforening

Renovering af Unoverset

4.800 kr.

2017

Solrød FC

Etablering af miljø omkring Solrød FC’s faciliteter, videotårn og etablering af børneakademi

95.000 kr.

2016

Havdrup Fodbold

Udvidelse af fodboldbaneareal

60.000 kr.

2016

Nøddebo Børnehave

Etablering af en multibane

125.000 kr

2016

Havdrup/Solrød Skytteforening

Etablering af nye standpladser til skydning

38.340 kr.

2016

Star Masters Danmark

Indretning af klubfacilitete

50.000 kr.

2016

Solrød Idræts Center

Omlægning af grusbane til græsbane

264.000 kr.

2015

Grundejerforeningen Klosterparken

Projekt Sundhed-Leg-Motion

75.000 kr.

2015

Solrød Rideklub

Renovering af bunden i ridehuset

75.600 kr.

2015

Egebo Børnehave

Etablering af en multibane

75.000 kr.

2015

Solrød Tennis Klub

Udskiftning af lys i tennishallen

174.466 kr

2015

Havdrup Fodbold

Renovering af udskiftningsbokse

25.000 kr.

2015

Star Masters DK

Etablering af en indendørs petanquehal

248.734 kr.

2014

AB Trylleskovparken

Etablering af et bevægelsesområde

120.000 kr.

2014

Boligforeningen Enggården

Etablering af et lege-, bevægelses- og motionsområde

120.000 kr.

2014

HGI-Gymnastik

Etablering af en pomfritgrav i Havdrup IC Hal 2

300.000 kr.

2014

Solrød Strand Badmintonklub

Baneunderlag i forbindelse med badmintonkampe

24.000 kr.

2014

Havdrup Tennisklub

Etablering af lys på en tennisbane

18.000 kr.

2014

Star Masters DK

Anlæggelse af petanquebaner

93.000 kr.

2014

Børnehaven Bølgen

Etablering af en multifunktionel løbebane

100.000 kr.

2014

Jersie Landbyslaug

Etablering af en aktivitets- og opholdsplads

125.000 kr.

2014

Tatakau

Anskaffelse af en container til rekvisitter

16.000 kr.

2014

Grundejerfor. Dige-Broparken

Etablering af en motions- og opholdsplads

125.000 kr.

2013

Havdrup Tennisklub

Lysanlæg på tennisbane

15.000 kr.

2013

Havdrup Idrætscenter

Tilskud til etablering af en “pomfritgrav”

72.500 kr.

2012

Foreningen Tatakau

Karategulv på Solrød Skole

15.000 kr.

2012

Villa Byernes Boligselskab

Etablering og udvidelse af motionsplads

250.000 kr.

2012

Jersie Håndholdklub

Lydanlæg i Jersie Hallen

41.591,25 kr.

2012

Havdrup Petanqueklub

Opbevaring af rekvisitter i klubskur

6.750 kr.

2012

Solrød Gymnastikforening

Etablering af et parkouranlæg ved Solrød Skole

280.000 kr.

2012

Havdrup Gymnastikforening

Etablering af en springgrav i Havdrup Hallerne

300.000 kr.

2012

Projektet “En Voldsom Omvej”

Etablering af tredje etape

100.000 kr.

2011

Havdrup Tennis Klub

Ekstrabevilling til nyt tæppe til tennisbane 3

18.750 kr.

2011

Jersie HK´s støtteforening – tennisafdeling

Nyt tennisbaneunderlag

4.750 kr.

2011

Jersie HK´s støtteforening – tennisafdeling

Etablering af banehegn

34.975 kr.

2011

Havdrup SFO

Etablering af en multibane/miniarena

122.000 kr.

2011

Solrod Strand Kajakklub

Etablering af skur til kajakopbevaring

46.625 kr.

2011

Solrød Centerforening

Etablering af en midlertidig skøjtebane i springvandet, Solrød Center

200.000 kr.

2011

Projektet “En Voldsom Omvej”

Etablering af første etape

100.000 kr.

2010

Havdrup Tennis Klub

Dræning af tennisbane 3

6.250 kr.

2010

Havdrup Tennis Klub

Nyt tæppe til bane 3

75.000 kr.

2010

Havdrup Tennis Klub

Renovering af hegn mellem baner

13.000 kr.

2010

Havdrup Petanque Klub

Lysanlæg

15.000 kr.

2010

Hjerteforeningen

Opsætning af markeringspæle på Hjertestien

5.000 kr.