bliv medlem af
TEAM SOLRØD

Team Solrøds medlemmer tilbydes faglige arrangementer med fokus på sport/erhvervsliv og sociale arrangementer, som styrker og udvider netværket.

Desuden vil medlemmerne modtage invitationer til kampe og stævner fra klubber, som modtager støtte.

Solrød Kommunes Kultur- og Fritidssekretariat varetager sekretariatsfunktionen for klubben.

 

Erhvervs- og
ORGANISATIONSMEDLEMSSKAB

Firmaer og organisationer er kernen i erhvervsklubben – det er her, idrætsprojekter udvikles og funderes i konstruktive samarbejder, samtidig med at netværket plejes.

Et erhvervs- og organisationsmedlem af Team Solrød giver dig mulighed for at præsentere og profilere din virksomhed blandt øvrige virksomheder i/omkring Solrød Kommune.

Blandt de andre medlemsfordele kan nævnes:

 • Ret til at anvende betegnelsen ”Sponsor for Team Solrød”
 • Ret til at anvende Team Solrøds logo i firmaets markedsføring
 • Mulighed for køb af reklameplads i Solrød Idrætscenter
 • Link på Team Solrøds website
 • 2 deltagere fra virksomheden kan deltage i Team Solrøds medlemsarrangementer
 • Firmaarrangementer med idrætsudøvere og i idrætsklubberne
 • Markedsføring gennem Team Solrøds sponsormateriale
 • Markedsføring i fællesannoncer i lokale medier
 • 2 stemmer til valg af bestyrelsesmedlemmer og andre afstemninger i klubben.

Prisen for et erhvervs- og organisationsmedlemskab er 6.000 kr. årligt + moms.

person-
MEDLEMSSKAB

Personmedlemskaber er vigtige for Team Solrøds økonomiske fundament og den lokale sammenhængskraft med styrkelse af idrætsområdet som mål.

Som personmedlem af Team Solrød indgår du i netværket i Team Solrød.

Derudover vil der være følgende medlemsfordele:

 • Ret til at anvende betegnelsen sponsor for Team Solrød
 • Ret til at anvende Team Solrøds logo
 • Nævnt på Team Solrøds website
 • Personlig deltager ved Team Solrøds medlemsarrangementer
 • 1 stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og andre afstemninger i klubben

 

Prisen for et personmedlemskab er 3.000 kr. årligt inkl. moms.