støttemuligheder
FOR IDRÆTSLIVET

Team Solrøds Støttefond og Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Det er Team Solrøds formål at styrke forholdene for det lokale idrætsliv. Dette gør Team Solrød bl.a. med uddelinger af støtte til diverse idræts- og motionsprojekter.

Team Solrøds Støttefond

Team Solrød indstiftede i 2012 Team Solrøds Støttefond. Midlerne til i fonden udgøres af det årlige overskud i foreningen Team Solrød, og fordelingen af midlerne besluttes af Team Solrøds bestyrelse.

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Siden 2010 har Solrød Kommunes Byråd støttet foreninger og selvorganiserede gruppers ønske om etablere, renovere eller udvikle idrætsfaciliteter i kommunen. Støtten sker via Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, som Team Solrøds bestyrelse har anbefalingsret til. Byrådet træffer den endelige beslutning om tildeling af støtte fra Idrætsanlægsfondens midler.

Ansøgningsfrist til støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond er henholdsvis d. 1. februar og 1. september i indeværende år.

team solrøds
STØTTEFOND

Team Solrøds Støttefond kan ansøges løbende til vurdering på næstkommende bestyrelsesmøde.
Fondspuljen udgøres af et eventuelt regnskabsoverskud i Team Solrød.

solrød kommunes IDRÆTSANLÆGSFOND

Borgerne i Solrød er glade for idrætsaktiviteter – og der er mange ønsker om forbedrede eller nye faciliteter på området. Byrådet i Solrød Kommune gjorde for nogle år tilbage nogle kreative tanker om, hvordan man gennem tværgående partnerskaber og netværk kan løfte området.