seneste
NYT

bliv medlem af
TEAM SOLRØD

Privat eller erhverv?

Du kan blive medlem af Team Solrød som privatperson eller virksomhed. Læs mere om hvordan. 

arrangementer
I TEAM SOLRØD

det siger
VORES MEDLEMMER

se modtagere af
TEAM SOLRØD PRISEN

søg om støtte fra SOLRØD FONDEN

om
TEAM SOLRØD

Team Solrød kan i år fejre sit 12. leveår, og gennem alle årene har foreningen haft fokus på både at være til gavn for idrætten og at være et spændende forum for det lokale erhvervsnetværk.

Tilsvarende foreninger som Team Solrød er etableret – eller er under etablering – i andre kommuner og sportsklubber, men i modsætning til disse, som primært har fokus på eliteidrætten, er det den brede opbakning og støtte til al idræt i kommunen, som kendetegner Team Solrød.

Formand
Emil Blücher

vidste
DU AT

vi har støttet lokale foreninger med

0 kr.

projekter vi har støttet

0

antal medlemmer

0

om
STØTTEFONDEN

Team Solrøds Støttefond kan ansøges løbende til vurdering på næstkommende bestyrelsesmøde.

Fondspuljen udgøres af et eventuelt regnskabsoverskud i Team Solrød.

Team Solrøds støttefond kan give tilskud til:

  • Indkøb og reparation af rekvisitter
  • Etablering eller renovering af mindre anlæg
  • Særlige indsatser eller arrangementer (f.eks. omkring forebyggelse, breddeidræt eller eliteidrætsarbejde)
  • Trænere og/eller udøvere 

Der er ikke på forhånd prioriteret mellem de ovenstående formål.

Team Solrød prioriterer, at flest mulige brugere får glæde af støttefondens bevillinger, men tilskud kan også gives til specifikke foreninger, formål eller udøvere.

medlemmer
AF TEAM SOLRØD